Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 20/08/2019 23:23

Foredragsrække på Århus universitet :  Kvantemekanik og kvanteteknologi

Astrobillede