Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 23/03/2023 23:23

Foredragsrække på Århus universitet : Klodens katastrofer

Astrobillede