Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 30/11/2023 11:12

KK44 arrangerer i år:

Livet er et mirakel

Dobbeltforedrag om rummet og eksistensen ved astrofysiker Anja C. Andersen og sognepræst Anna Mejlhede

Søndag den 30.10. kl. 15.00 til 17.00

Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10


Astrobillede