Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 24/11/2022 23:23

Sukker i universet

(Stormødet d. 22. november 2012)


Torsdag d. 22. november 2012 dannede Silkeborg Højskole igen rammen om Midtjysk Astronomiforenings årlige stormøde.
Jes Jørgensen fra Center for Stjerne- og Planetforskning ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet holdt et spændende foredrag, om hvordan han med ALMA-teleskopet har bidraget til opdagelsen af et simpelt, sukkerlignende molekyle omkring en ung stjerne. Sådanne organiske molekyler er blandt de basale byggestene for liv og opdagelsen bidrager derfor både til forståelsen af, hvordan liv er opstået her på jorden samt til besvarelse af et af de største spørgsmål inden for astronomien - muligheden for liv på de mange exoplaneter, der i disse år findes uden for vort eget solsystem.
Messier, Herschel og Bernard var nogle af de historiske personer, som blev fremhævet i forb. med de tidligste studier af interstellare støv- og gasskyer. Opdagelsen af IR-stråling samt radiobølger og absorptions- og emissionsspektre samt rotationsstråling har markant forøget kendskabet til de stoffer, som findes i rummet samt til de processer, der finder sted ved udviklingen af nye stjerne og solsystemer.
Jes Jørgensen forklarede, hvordan man mener, relativt simple molekyler sætter sig på overfladen af støvkornene i de interstellare gas- og støvskyer og hvordan de senere kan udvikle sig til mere komplekse molekyler, når nye protostjerner dannes og udvikler sig til solsystemer.
Spitzer- og Herschelteleskopet har givet vigtige informationer om molekylerne i det interstellare rum (indtil nu skulle man have identificeret 175 forskellige molekyler) og senest har Jes Jørgensen m. fl. afsløret et sukkerstof (glucoaldehyd) ved brug af ALMA-teleskopet (Atacama Large Millimeter Array). Man skulle måske snarere sige/skrive teleskoper for hele systemet/arrayet består af 66 teleskoper, som kan arbejde sammen. Teleskoperne er opstillet i 5000 m højde i den tørre atmosfære i Atacamaørkenen, Chile. Hele teleskopkomplekset forventes færdigt i løbet af 2013 og der er store forventninger til de resultater det vil kunne levere.

ALMA-teleskopet

ALMA-teleskopet (Atacama Large Millimeter Array)

Jes Jørgensen opridsede 4 spørgsmål, som man gerne vil have svar på i fremtiden:
- Er disse organiske molekyler almindeligt forekommende i rummet?
- Findes der mere komplekse molekyler?
- Vil sådanne molekyler overleve i længere tid i rummet?
- Kan nogle af jordens molekyler stamme fra solsystemets begyndelse?
Som et eksempel på molekylernes historie forklarede Jes Jørgensen, hvordan man vha. isotopbalancen i vand (mellem deuterium og alm. hydrogen) har tegn på, at vandet i verdenshavene stammer fra ”Jupiter-familie-kometer” og ikke fra Oortsky-kometer.    
Ud over ALMA-teleskopet har man også store forventninger til, at det kommende James Webb-teleskop (NASA rumteleskop og Spitzers afløser) samt E-ELT (European Extremely Large Telescope) vil kunne bidrage til afklaring af ovennævnte spørgsmål.
Jes Jørgensen indledte det spændende foredrag med et citat af Mark Twain (som referenten desværre ikke fik noteret, da der stadig kom folk ind af dørene), men foredraget blev afsluttet med et citat af Eden Philpotts:
            
        ”The Universe is full of magical Things - patiently waiting for our Wits to grow sharper”    


Jean Laursen