Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 23/03/2023 23:23

Solsøjle

Solsøjle taget af Henny om aftenen den 1/6