Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 16/06/2024 23:23

Stormøde

Midtjysk Astronomiforening inviterer til det årlige stormøde på Silkeborg Højskole tirsdag d. 30.09 2014 kl. 19.30. Vi har i år besøg af Adjunct Professor Peter Jakobsen fra Dark Cosmology Center, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, og Peter Jakobsen vil i foredraget Det Moderne Astronomiske Verdensbillede beskæftige sig med følgende spørgsmål:

"Har universet en begyndelse? Kan man se tilbage i tiden? Hvor gamle er stjernerne og galakserne? Hvor kommer grundstofferne fra? Hvad er Jordens og Solens ultimative skæbne? Hvad er mørkt stof og mørk energi?"
Peter Jakobsen vil i foredraget forsøge at skitsere, hvordan de sidste årtiers astronomiske forskning har givet os svar på mange af disse fundamentale spørgsmål".

Der er fri entre og alle er velkommen.

Astrobillede