Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 02/06/2024 12:57

Offentlig møde med Ulrik Uggerhøj

Relativitet i kosmos.

Ude i verdensrummet er der mange eksempler på objekter, der kun kan forklares hvis man benytter relativitetsteori. Foredraget vil give en introduktion til relativitetsteorien og omhandle relevante ting som neutronstjerner, kosmiske stråler og sorte huller.


den 17/11 kl 19:30

på Højskolen

Astrobillede