Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 23/03/2023 23:23

Jakob Mosumgaard

skriver om sit foredrag:

En af nøglebrikkerne i astronomi og astrofysik er forståelsen af stjerner. Det måske vigtigste værktøj til at opnå denne viden er computermodeller af stjerners struktur og udvikling. I foredraget vil jeg fortælle om, hvad disse modeller består af, hvordan de laves, og hvad man kan bruge dem til. Jeg vil også komme ind på, hvilke værktøjer forskere bruger til at sammenligne vores computermodeller med rigtige stjerner, samt hvad sådanne sammenligninger kan lære os. Slutteligt vil jeg fortælle konkret om min egen forskning, som handler om at forbedre vores nuværende modeller ved brug af moderne, avancerede simuleringer foretaget på en supercomputer.

den 16/1 kl 19:30

på Højskolen
Lokale 117

Astrobillede