Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 16/06/2024 23:23

Martin fortæller om lysudsendelse fra himmelobjekter

den 18 september kl 19:30

på Højskolen lokale 117

Astrobillede