Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 30/11/2023 11:12

Martin fortæller om lysudsendelse fra himmelobjekter

den 18 september kl 19:30

på Højskolen lokale 117

Astrobillede