Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 16/06/2024 23:23

Midtjysk Astronomiforening indbyder alle til åbent hus

på Silkeborg Højskole lokale 117

torsdag den 4. april kl 19:30 - 21:00.

Denne aften kan du:

- Se foreningens udstyr f.eks. solkikkert, teleskoper, filtre, fotoudstyr, software m.m.

- Medbringe dit eget udstyr og få råd og vejledning.

- Mulighed for at få solfilter til din egen kikkert.

- Høre mere om foreningens aktiviteter.

Velkommen til alle

Astrobillede