Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 30/11/2023 11:12

Sommerafslutning med solteleskop, kaffe og hjemmebag.

den 22/6 kl 14

på Cassiopeia

Aflyses senest kl 12, via e-mail, hvis vejret driller.

Astrobillede