Simulation Gravitionel potentiale

Masse 0: Træk spor
Masse [kg]
(evt.) Massetab / step [kg]
Farve
Masse 1: Træk spor Reference
Masse [kg]
Sørste afstand fra centrum [m]
Start vinkel fra centrum [°]
Banens excentricitet [0-1]
Farve

Masse 2: Træk spor Reference
Masse [kg]
Største afstand fra centrum [m]
Start vinkel fra centrum [°]
Banens excentricitet [0-1]
Farve

Masse 3: Træk spor Reference
Masse [kg]
Største afstand fra centrum [m]
Start vinkel fra centrum [°]
Banens excentricitet [0-1]
Farve

Masse 4: Træk spor Reference
Masse [kg]
Største afstand fra centrum [m]
Start vinkel fra centrum [°]
Banens excentricitet [0-1]
Farve

Masse 5: Træk spor Reference
Masse [kg]
Største afstand fra centrum [m]
Start vinkel fra centrum [°]
Banens excentricitet [0-1]
Farve

Masse 6: Træk spor Reference
Masse [kg]
Største afstand fra centrum [m]
Start vinkel fra centrum [°]
Banens excentricitet [0-1]
Farve


Ingen reference object. (Normal bevægelse)
Euler RK45 (1000 Euler step)

Interval [s] (rk45*1000)Der gik noget canvas galt.